Kannanotto palveluasumisen ja kohtihoidon asiakasmaksujen säädösvalmisteluun

Helsinki 16.1.2014

Työryhmän puheenjohtajalle

Vaadimme, että palveluasumisen ja kotihoidon asiakasmaksuissa otetaan huomioon yksinasuvien muita kotitalouksia korkeammat elinkustannukset. Asiakasmaksuista päätettäessä tulee noudattaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita. Mikäli asiakasmaksuissa on eroa riippuen kotitalouden koosta, kyse on syrjinnästä. Mikäli asiakasmaksuja koskevissa säädöksissä syrjitään yksinasuvia, perustelut on esitettävä selkeästi ja läpinäkyvästi.

Yksinasuvat ovat tilastollisesti köyhempiä kuin muut kotitaloudet. Yksinasuvan elinkustannukset ovat lähes puolitoistakertaiset kahden aikuisen kotitalouteen verrattuna. Yksinasuvilla on muuta väestöä enemmän terveysongelmia, eli he tarvitsevat enemmän palveluasumista ja kotihoidon palveluja. Yksinasuvilla ei myöskään välttämättä ole omaisia huolehtimassa arjen sujumisesta ja terveydestä, ja he joutuvat hankkimaan apua ulkopuolisilta palveluntarjoajilta.

Esimerkkilaskelma kotihoidon maksuista (1.1.2014 alkaen) 800 e kuukausituloilla:

Henkilömäärä Tulot Tuloraja Maksuprosentti Todelliset kustannukset
1 800 563 35 82.95
2 1600 1039 22 61.71

Taulukosta näkee, että yhden hengen taloudessa maksetaan samasta palvelusta 26 % enemmän kuin kahden hengen talouksissa henkilöä kohden. Lisäksi kotihoidon tukipalvelujen maksuissa (esim. kauppapalvelu, siivous, aterioiden kuljetusmaksut) yksinasuva saattaa maksaa saman summan, jonka kahden hengen taloudessa pystyvät jakamaan. Sen lisäksi, että tämä malli suosii kahden tai sitä useamman henkilön kotitalouksia, myös kotitalousvähennyksessä kahden hengen kotitaloudet voivat vähentää jäljellä jäävät kustannukset kaksinkertaisesti.

Voimme tarvittaessa tulla keskustelemaan yksinasuvien huomioimisesta päätöksenteossa. Jos työryhmän toiminnasta on saatavissa asiakirjoja tai muita julkisia tietoja, pyydämme ystävällisesti lähettämään ne alla olevaan sähköpostiosoitteeseen.

Yhteistyöterveisin,

Helsingin Vasemmiston Yhden aikuisen taloudet -työryhmä                                                                                                        Nefertiti Malaty (pj.), Kaisa Huttunen, Anu Jäppinen                                                               helsingin.yhdenhengentaloudet@gmail.com

Lähteet:

  1. Eurostat, News Release, 4 March 2011, Women and men in the EU seen through figures

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/1-04032011-AP/EN/1-04032011-AP-EN.PDF

  1. Asukasbarometri 2010 http://www.ymparisto.fi/asukasbarometri
  2. Asunnot ja asuinolot, Tilastokeskus http://tilastokeskus.fi/til/asas/asas_2009-05-26_uut_001.html
  3. Kuluttajavirasto: Tarkkaa taloutta 2008 http://www.kuluttajavirasto.fi/File/89cfcec1-5007-434b-ba79-46b724c37b34/Tarkkaa+taloutta+.pdf
  4. Kaisla Joutsenniemi: Living Arrangements and Health, KTL, 2007 https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/20325/livingar.pdf?sequence=1
Mainokset
%d bloggers like this: